صلوات خاصه امام رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا (ع)
.

برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات ----> اللــهـم صـل عــلی مــحمد و ال مــحمد