عاشورای حسینی تسلیت باد

عاشورای حسینی تسلیت باد
.

برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات ----> اللــهـم صـل عــلی مــحمد و ال مــحمد