ترانه طرح زخم یه قناری توی کابوسی که مرده همراه تسکت اهنگ