نظر شما درباره سایت ؟
(47.34%) 580
عالی
(5.632%) 69
خوب
(2.204%) 27
متوسط
(4.326%) 53
ضعیف
(40.48%) 496
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1225