نظر شما درباره سایت ؟
(27.70%) 994
عالی
(2.759%) 99
خوب
(1.309%) 47
متوسط
(3.149%) 113
ضعیف
(65.07%) 2335
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 3588