نظر شما درباره سایت ؟
(45.90%) 628
عالی
(5.409%) 74
خوب
(2.339%) 32
متوسط
(4.312%) 59
ضعیف
(42.03%) 575
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1368